محصولات

مخزن دستمال کاغذی و حوله ای


  • منوی محصولات
tissue-dispenser-104s
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 104S

tissue-dispenser-104b
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 104B

tissue-dispenser-104s3
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 103S

tissue-dispenser-103b
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 103B

tissue-dispenser-105
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 105