محصولات

  • منوی محصولات
eco-hand-dryer.1
مجموعه: دست خشک کن

VTR 27

tissue-dispenser-105
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 105

tissue-dispenser-103b
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 103B

tissue-dispenser-104s3
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 103S

tissue-dispenser-104b
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 104B

tissue-dispenser-104s
مجموعه: مخزن دستمال کاغذی و حوله ای

VTR 104S

tissue-dispenser
مجموعه: جای دستمال توالت

VTR 100

manual-foam-soap-dispenser
مجموعه: صابون ریز دستی

VTR 07

manual-soap-dispenser-ab
مجموعه: صابون ریز دستی

VTR 06B

manual-soap-dispenser-aw
مجموعه: صابون ریز دستی

VTR 06W

manual-soap-dispenser
مجموعه: صابون ریز دستی

VTR 05

automatic-clean-cut102
مجموعه: جای دستمال

VTR 102

automatic-clean-cut
مجموعه: جای دستمال

VTR 101

aerosol-dispenser42
مجموعه: خوشبوکننده

VTR 42C

aerosol-dispenser41
مجموعه: خوشبوکننده

VTR 41C